Škola tvořivého poznání

Obsah tohoto setkávání se mi vyjasnil po vnitřních modlitbách, v silných energiích letního Slunovratu 2019.

 

Základními pilíři cyklu jsou:
Práce s bdělou pozorností, kterou si hravě užijeme díky minutovým meditacím. Budeme je společně zakoušet a všímat si, jak na ně náš energetický systém reaguje. Zkoumat, která technika je nám blízká a rádi bychom ji zařadili do své denní praxe.

 

V tvořivé části budeme pracovat s intuitivním (expresivním) psaním. Vycházím z principů Psaním ke svobodě podle Marka Matouska. Osobně jsem se s ním setkala na semináři v Praze. Jeho přátelský, uvolněný a do hloubky jdoucí přístup mě nadchnul. Ráda ho zprostředkuji i vám formou krátkých psacích bloků na stěžejní témata z našeho života. Není třeba umět psát, jde hlavně o autentický spontánní psaný projev. Myšlení je v psaném projevu autmaticky utlumeno a vedení přebírá naše vnitřní moudrost. Díky intuitivnímu psaní vyplouvají naše hluboká, zasutá přesvědčení o životě a dochází k uvědoměním, které pomáhají vědoměji nahlížet na život. Dáme prostor zasutým tématům, pojmenujeme je a tím máme možnost je propustit. Budeme se dotýkat např. témat: příběh o mém životě; bloky, study v životě; překážky v lásce; mé dary a schopnosti; mýtus o početí, vztah s mámou; zdravé a toxické vztahy, …

 

V části otevřeného sdílení budeme využívat léčivého pole kruhu. Budeme mít možnost zakusit hloubku upřímného sdělování a pocítit jaké to je, být slyšen/a srdcem druhých. Jemnou formou se v poli důvěry učíme zbavit studu komunikovat. Sdělením svých uvědomění velmi obohacujeme všechny okolo nás.

 

Praktické informace:

Jednotlivá setkání mají mezi sebou rozestup cca 3 týdny. Budeme pracovat v uzavřené skupině. V průběhu téměř 1/2 roku máme příležitost pravidelně se potkávat s podobně naladěnými lidmi. Mezi jednotlivými setkáními je prostor pro praxi meditačních technik a na domácí tvořivé psaní. Po celou dobu trvání skupiny se můžeme vzájemně podporovat také na dálku.

 

Na první setkání si prosím vezměte:
Pohodný oděv, uzavíratelnou láhev s pitím, lehkou deku, tužku a sešit pro své tvořivé psaní, uvědomění a poznámky.

 
 

„Myslím, že jsi nám dala skvělé základy meditace co se týče technického aspektu – držení těla, pozornost, různé rozmanité techniky, ukázala jsi nám, že meditace nemusí být jen sezení se skříženýma nohama, že může být i dynamická, hlasitá, a moc mě bavilo objevovat tyto různé formy. Navíc jsem se cítila ve skupince naprosto skvěle, bezpečně a nesmírně důležité pro mě bylo sdílení toho, na co jsem si během meditace přišla, s ostatními ženami. Miluju tvůj způsob učení, který pro mě spojuje přirozenou míru struktury, která je třeba proto, aby se člověk posouval dál vědomostně, ale zároveň volnost, flexibilita a lehkost každého setkání tvořila moc hezké plynutí a prostor, aby se nové znalosti a techniky dostaly pod kůži. 🙂 Moc mě bavily i ručně tvořené meditační kartičky, jednu z nich mám dodnes schovanou na památku. Stále čerpám z našich setkání, např. giberish meditaci, taneční meditaci praktikuji velmi často a přináší to radost a hravost do mého života.“

Veronika D.

„Pro mě bylo důležité společenství, které jsme společně vytvořily, společné setkávání žen. Naučila jsem se, jak meditovat, jak připravit prostor pro meditaci a také jak se „přinutit“ ke každodenní meditaci. Zpestřením kurzu byla i audia, která jsme měli možnost si pustit kdykoliv.“

Marcela H.