Škola tvořivého poznání

Obsah tohoto setkávání se mi vyjasnil po vnitřních modlitbách, v silných energiích letního Slunovratu 2019.

 

Základními pilíři cyklu jsou:
Práce s bdělou pozorností, kterou si hravě užijeme díky minutovým meditacím. Budeme je společně zakoušet a všímat si, jak na ně náš energetický systém reaguje. Zkoumat, která technika je nám blízká a rádi bychom ji zařadili do své denní praxe.

 

V tvořivé části budeme pracovat s intuitivním (expresivním) psaním. Vycházím z principů Psaním ke svobodě podle Marka Matouska. Osobně jsem se s ním setkala na semináři v Praze. Jeho přátelský, uvolněný a do hloubky jdoucí přístup mě nadchnul. Ráda ho zprostředkuji i vám formou krátkých psacích bloků na stěžejní témata z našeho života. Není třeba umět psát, jde hlavně o autentický spontánní psaný projev. Myšlení je v psaném projevu autmaticky utlumeno a vedení přebírá naše vnitřní moudrost. Díky intuitivnímu psaní vyplouvají naše hluboká, zasutá přesvědčení o životě a dochází k uvědoměním, které pomáhají vědoměji nahlížet na život. Dáme prostor zasutým tématům, pojmenujeme je a tím máme možnost je propustit. Budeme se dotýkat např. témat: příběh o mém životě; bloky, study v životě; překážky v lásce; mé dary a schopnosti; mýtus o početí, vztah s mámou; zdravé a toxické vztahy, …

 

V části otevřeného sdílení budeme využívat léčivého pole kruhu. Budeme mít možnost zakusit hloubku upřímného sdělování a pocítit jaké to je, být slyšen/a srdcem druhých. Jemnou formou se v poli důvěry učíme zbavit studu komunikovat. Sdělením svých uvědomění velmi obohacujeme všechny okolo nás.

 

Praktické informace:

Setkání budou probíhat v Boskovicích, v MŠ U tří oveček, Havlíčkova 16. Jednotlivá setkání mají mezi sebou rozestup cca 1 měsíc. Budeme pracovat v uzavřené skupině. V průběhu více jak 1/2 roku máme příležitost pravidelně se potkávat s podobně naladěnými lidmi. Mezi jednotlivými setkáními je prostor pro praxi meditačních technik a na domácí tvořivé psaní. Budeme mít možnost se po celou dobu trvání skupiny vzájemně podporovat také na dálku.

 

Termíny – Boskovice: pondělky (18:30-21:00 hod)

– 14.10., 11.11. 2019,

– 13.1, 24.2., společná práce na dálku, 25.5. a 22.6. 2020

 

Na první setkání si prosím vezměte:
Pohodný oděv, uzavíratelnou láhev s pitím, lehkou deku, tužku a sešit pro své tvořivé psaní, uvědomění a poznámky.