Škola tvořivého poznání

Záměrem Školy tvořivého poznání je posílit prací s pozorností naše sebe-uvědomění, rovinu osobní svobody a nezávislosti našeho života na nevědomých vzorcích. Dalším záměrem je díky tvořivému (expresivnímu) psaní uvidět a mít možnost rozkrýt a pochopit důležitá témata našeho života. V kruhu sdílení prohloubit možnost vzájemné empatie, soucitu a také dát prostor pro vyjádření se – vědomou komunikaci v bezpečném prostředí.

 

 

Zvu Vás na cyklus sedmi 2,5 hodinových setkání, které se skládají vždy ze tří částí:

 

Inspirující meditace – hravě – prostor pro naladění se na sebe sama – ukázky práce s pozorností a její směřování. Představení dalších fungujících nástrojů propojení se se Sebou a živým prožíváním v naší každodennosti. Zažijeme též dynamické části meditací a vědomý tanec.

 

„Meditace v dnešní době už není o dlouhém ústraní a složitých metodách pro vyvolené, meditace je pro každého, kdo má chuť oživit vnímání své každodennosti.“

 

 

Tvořivé (expresivní) psaní – budeme psát tzv. na první dobrou o daném tématu, které nám dá možnost nahlédnout na důležitá místa našeho života a prožívání. Tvořivě je prozkoumáme do hloubky, bez složitého myšlenkového úsilí. Skrze psaní se objevují očistná uvědomění a máme prostor vystoupit z naučených přesvědčení.

 

„Tvořivost je přirozená. Polož tužku na papír a možná budeš překvapený/á.“

 

 

Otevřené sdílení – vyjádřením pocitů ze samotného procesu psaní a sdílením uvědomění, dochází k proměně, uvolnění, rozpuštění. Puštění. Laskavá přítomnost ostatních v kruhu vytváří pole lásky a přijetí.

 

„Sdílením sebe jsem součástí celku.“

 

Více čtěte zde …

 

Máte zájem? Napište mi. Budu s Vámi při příští akci počítat.

 

Jste skupinka a máte o náplň kurzu zájem? Akci mohu zorganizovat v Blansku, Boskovicích nebo Brně.

 

Vyrovnání za cyklus sedmi setkání je 3 150 Kč. V ceně kurzu jsou také audionahrávky meditací.

Na konci prvního setkání se můžete rozhodnout, jestli uhradíte celý cyklus, nebo jen jeho první část v ceně 450 Kč.

(Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte. Můžete přispět i méně, jinak, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje.)

 

Skupina bude mít maximálně 8 účastníků, aby vznikl prostor pro prožitek, uvidění se a reflexi.

(Minimální počet přihlášených, aby se cyklus mohl konat, je 5.)

 

Přijďte objevovat sami sebe, hrát si, zkoumat, sdílet. Zažít radost z tvoření a poznávání hlubších rovin. Srdečně Vás zvu.