GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

informujte se prosím, jak nakládám s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

 

Správce osobních údajů
Ing. Miroslava Hudcová
IČ: 07808607
se sídlem Jílová 145, Blansko-Klepačov, 678 01
Úřad příslušný podle živnostenského zákona: MěÚ Blansko

 

V případě, že mě budete chtít ohledně zásad ochrany osobních údajů kontaktovat, můžete tak učinit na e-mailové adrese: promena@seznam.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám na základě platných právních důvodů, kterými jsou zejména plnění smlouvy, zákonné povinnosti, oprávněný zájem či souhlas.

 

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

 

Zpracovávám tyto údaje:
– jméno a příjmení nebo název firmy
– identifikační číslo
– fakturační adresu
– e-mailovou adresu
– telefonní číslo

 

Vaše osobní údaje získávám:
– když odešlete dotaz nebo objednávku služeb prostřednictvím webových stránek
– pokud se přihlásíte k odběru newsletteru
– v případě, že mi údaje sami poskytnete – emailem, telefonicky či jinak

 

Pokud mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek, zpracovávám vaše jméno a e-mail, abych vám mohla zodpovědět vaše dotazy v rámci budoucího plnění smlouvy.

 

Využití mých služeb a vedení účetnictví
Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od vás sbírám následující údaje: jméno, název firmy, IČO, fakturační adresu a telefonní číslo, abych mohla řádně vyřídit vaši objednávku, vystavovat a archivovat daňové doklady. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou zákonem.

 

Newsletter
Na základě vašeho souhlasu zpracovávám vaši e-mailovou adresu. Můžu vám tak zasílat informace o svých službách, novinky a obchodní sdělení formou newsletteru. Newsletter zasílám v přiměřené intenzitě, maximálně 1x týdně. Vaše údaje zpracovávám do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit, a to zprávou zaslanou na e-mailovou adresu: promena@seznam.cz.

 

Zpracovatelé osobních údajů
Vaše údaje nebudou předávány mimo země Evropské unie.

 

Analýza návštěvnosti
Na základě oprávněného zájmu tato stránka využívá pro analýzu návštěvnosti nástroj Google Analytics. Informace o využití a zpracování dat služby naleznete na: smluvní podmínky společnosti Google.

 

Vaše práva
právo na přístup ke svým osobním údajům
právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
právo na výmaz osobních údajů
právo vznést námitku proti zpracování
právo na přenositelnost údajů
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu správce

V případě, že chcete uplatnit některé ze svých práv nebo myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte mě na e-mailové adrese: promena@seznam.cz.

 

Pokud je jakákoliv část těchto podmínek považována z jakéhokoli důvodu za neplatnou nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících podmínek.