Zrcadlení dechu

S technikou Zrcadlení dechu jsem se setkala v meditačním centru Osho Shangri La. Bylo to na cyklu seminářů Esence a Dechu existence. Pocítila jsem, jak obrovský vliv má ranné zrcadlení dechu našimi nejbližšími. Proto jsem se rozhodla nabízet tuto krásnou metodu také ostatním.

 

Zrcadlením dechu je postupně doplňováno místo (poporodní trauma), kdy jsme si nemohli dopřát bezprostřední blízkost našich rodičů. Pocity nedůvěry v bezpečí života se rozpouštějí a navrací se vnímání našeho dechu, tělesnosti, přirozených hranic a důvěra ve své schopnosti a okolí.

 

Technika je prováděna v leže na zádech, popřípadě v leže na boku, v sedě či ve stoji. V oblečení. Vašim jediným úkolem je uvolnit se a vnímat svůj dech a místo setkání vašeho těla s přiloženými dlaněmi.

 

Vyrovnání za zrcadlení:

60 minut: 700 Kč

V ceně je navíc až 30 minut na relaxaci, vnímání sebe sama, uvědomění.

 

(Můžete přispět i více, pokud to tak cítíte. Můžete přispět i méně, po dohodě se mnou, pokud to Vaše finanční situace vyžaduje.)

 

Dále o metodě cituji z webu Osho Shangri La:

…Psychologie objektivních vztahů pojmenovala mechanismus zrcadlení a jeho obrovskou úlohu pro vývoj dítěte. Dítě má velikou potřebu zrcadlení. Dítě se totiž vnímá právě skrze kontakt s matkou, otcem, se světem. Když se dítě dotkne dřevěné části postýlky, uvědomí si: „Aha, toto je mé tělo, toto je má ruka.” Díky doteku matky, díky zvuku hlasu matky, si dítě uvědomuje samo sebe. Toto zrcadlení se děje mnohokrát denně. Pomalu se tyto zkušenosti vybudovávají a začínají vytvářet obraz sebe sama, vědomí toho: „Tady jsem já. Toto jsou mé hranice a tady je druhý člověk.” Dítě si začne uvědomovat, co mu rodiče, nejvíce matka, zrcadlí. Tímto způsobem se zrcadla rodičů stávají světem dítěte. To, co rodiče nezrcadlí, to si dítě neuvědomuje.

Když se narodí dítě, tak je přirozeně v kontaktu s Esencí – s božstvím existence. Když se podíváte do očí novorozeněte, uvidíte jiskru, zářivost, průzračnost, která časem vymizí. Miminko tento kontakt má, ale neuvědomuje si ho. Dítě potřebuje, aby Esence – aspekty Esence – mu byly zazrcadleny, tak si totiž začne uvědomovat, že tento kontakt, tato přítomnost Esence je jeho součástí. Pokud k takovému zrcadlení nedochází, pak dítě pomalu na Esenci zapomíná.

Tento mechanismus je také aktivní hned po narození, když začínáme dýchat. Náš život již začal před téměř 10 měsíci, ale až v této chvíli začíná naše dýchání. Plíce potřebují čas, aby se mohly rozvinout, otevřít. Pokud se dýchání nastartuje náhle, je to šok pro dítě. Lidé opakovaně říkají, že znovu prožívají pálení v plících, když se s tímto okamžikem potkají v práci s dechem. Dýchání je přirozené pro miminko, ale je to velmi nové. A má veliký vliv na dítě, jestli dostalo jemné, něžné zrcadlení dechu pomocí doteku, tak aby si mohlo všimnout těla a pohybů v těle. Tento dotek může kopírovat pohyby dechu v těle a velmi jemně je podporovat. Takto si dítě začne uvědomovat svůj dech a v konečném důsledky celý proces regulace, který je s tím spojen.

To, co se mnohým z nás v dětství stalo, bylo že jsme potřebovali zrcadlení, ale buď nepřišlo anebo se odehrávalo někde jinde, než jsme potřebovali. Výsledkem toho jsou pak hluboká zranění v naší Duši. Určité odcizení našemu tělu a našemu dýchání.

Pokud si uvědomíme, co způsobilo tato zranění, připustíme si a uznáme, že jsme měli a máme velikou potřebu citlivého rozpoznání, zrcadlení, být vnímán jako jedinečná, krásná bytost, můžeme začít přebírat odpovědnost za sebe. Můžeme pak vidět a respektovat svou citlivost, svoje potřeby, své hranice. Postupně se takto stáváme více stabilní a silnější.

Můžeme si tak více připustit a uznat, nakolik jsou ostatní lidé pro nás důležití. Začneme si více vážit svých partnerů a přátel. Rozvineme si pocit hodnoty sebe sama i ostatních.