Setkání v přítomnosti

 

TESTOVACI

 

Vítám Vás v prostoru přijetí a důvěry. Můžete být plně sami sebou.

Nabízím Vám prostor pro vědomé sdílení.

 

Byla mi ukázána hodnota společné cesty. Hodnota toho, kdy Vám budu vědomě, tj. pozorností zakotvenou v přítomném okamžiku a s otevřeným srdcem naslouchat. Budu Vás zřít.

 

Pokud bude potřeba, položím Vám otevřenou otázku, která umožní rozvinout potenciál Vaší mysli a otevře nové cesty a souvislosti ve sdílení.

 

Při setkání také využívám metod Neduální terapie k rozkrytí vztahu k sobě a blízkým.

 

 

Při setkání v přítomnosti vycházím z metod:
– všímavého naslouchání,

– koučinku,

neduální terapie.

 

čtěte více o metodách …

 

 

Délka setkání:

– optimální doba pro terapie nebo koučink je cca 60 – 90 minut,

– při všímavém naslouchání nebo kombinaci metod bývá setkání zpravidla delší.

 
Vyrovnání za všímavé naslouchání a koučink:

60 minut: 500 Kč, každá další půlhodina setkání +150 Kč.

V ceně je navíc až 30 min pro ukotvení, rekapitulaci vašich uvědomění.

 

Nabízím také setkání přes skype:

60 minut: 400 Kč, každá další půlhodina +150 Kč.

 

Pro možnost jít do větší hloubky, zabývat se tématy komplexněji, vzájemné prohloubení důvěry a možnost uvidět vývoj mezi setkáními doporučuji:
Série 5 osobních setkání:

– 60 min + 30 min: 2 200 Kč,

– 90 min + 30 min: 2 900 Kč.

 

Vyrovnání za terapie:

60 minut: 700 Kč, každá další půlhodina +200 Kč.

V ceně je navíc až 30 min pro ukotvení, rekapitulaci vašich uvědomění.

 

Všechna vyrovnání jsou uvedena ve startovací výši.

 

Po setkání máte prostor využít až 30 minut pro ukotvení Vašich aha momentů, případně na relaxaci v tichu, v prostoru hudby nebo v tvořivosti.

Vyzvu Vás, že si své poznání můžete zaznamenat. Zapsat si co pro Vás bylo důležité a co si přejete pro sebe v nejbližším období udělat nebo zlepšit. Případně si můžete také vytvořit vlastní obrázek, popř. myšlenkovou mapu ze setkání. Můžete jen tiše ležet a odpočívat.

Svůj proces můžete dále podpořit procházkou, relaxací v blízkém lese.

 

V průběhu setkání Vám nabídnu:
Kvalitní kávu nebo čaj. Vodu s citronem nebo grepovými jadérky.